Inžinieriai-šilumininkai – paklausūs specialistai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus teigimu, Lietuvos šilumos ūkio modernizacija ir atsinaujinančios energijos plėtra įdarbina šimtus inžinierių, kurie planuoja, projektuoja ir stato šiuos objektus. O ir vėliau pastačius katilines ir elektrines rinkoje perkama daugybė jų eksploatacijai reikalingų paslaugų. Aptarnaujančias įmones dažnai įkuria arba jose dirba taip pat šilumininkai, kurie gerai išmano šias technologijas.
Kauno technologijos universitetas (KTU) – vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris ruošia šilumos specialistus taip vadinamai „didžiajai" energetikai. Vien centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuolat dirba apie 4 500 žmonių, kurių didžioji dalis – šilumininkai.
Lietuviški biokuro katilai eksportuojami ir montuojami ne tik kaimyninėse šalyse, bet ir Šiaurės šalyse, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir net Pietryčių Azijoje. Vystydamos šį verslą išaugo eilė sėkmingai dirbančių Lietuvos energetikos bendrovių.
„Patirtis rodo, kad „didžiosios" energetikos specialistai lengvai adaptuoja savo žinias „buitinėje" energetikoje, kadangi pagrindiniai dėsniai, skaičiavimo ar projektavimo metodai panašūs. KTU baigę šilumos specialistai gali dirbti ir pastatų energetikoje", – sako V. Lukoševičius.
KTU Energijos inžinerijos krypties studijų programų vadovas Algimantas Balčius pasakoja, kad programa „Šilumos energetika ir technologijos" skirta suteikti nuoseklioms inžinerinėms ir specialiosioms šilumos energetikos žinioms, reikalingoms energetikoje ir šilumą naudojančiose technologijose vykstantiems procesams valdyti, įrangai projektuoti, gamybai bei eksploatacijai.
Studijuodami šią specialybę jaunuoliai susipažįsta su šiuolaikinėmis šilumos (vėsumos) gamybos ir panaudojimo inžinerinėmis sistemomis ir technologijomis. Atsinaujinančios energetikos krypties studijoms priskiriamos technologijos susijusios su biomase bei saulės, geotermine, aerotermine, hidrotermine energija. Klasikiniai atsinaujinančios energetikos panaudojimo pavyzdžiai yra modernios šilumos gamybos inžinerinės sistemos: biokuro katilinės ir kogeneracinės jėgainės, šilumos siurblių, saulės kolektorių sistemos. Be to, studijų metu gaunamos žinios ir apie kitas šilumos inžinerijos sritis, pvz., šaldymo techniką, oro kondicionavimo sistemas, dujų tiekimo sistemas ir pan.
Pasirinkę šią specialybę studentai įgauna bendrųjų mechanikos inžinerijos žinių (medžiagų savybės, medžiagų atsparumas, įrenginių projektavimo pagrindai ir kt.), specializuotų šilumos energetikos ir technologijų žinių, susijusių su šilumos gamybos ir tiekimo technologijomis, integruojant atsinaujinančios energetikos įrenginius, naudojant atsinaujinančios energijos išteklius, tame tarpe ir biokurą. Absolventai taip pat įgyja papildomų kompetencijų, tokių kaip energetikos objektų projektavimo pagrindai, energetinio efektyvumo analizės pagrindai, energetikos ekonomikos suvokimas, darbas grupėse, vadybos įgūdžiai ir pan.
AB „Šiaulių energija" inf.

grįžti
Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“