RAGINAME VARTOTOJUS DEKLARUOTI KARŠTO VANDENS PARODYMUS

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vartotojams, ilgiau kaip 3 mėn. nedeklaravusiems karšto vandens parodymų ir apie tai neinformavusiems bendrovės, bus siunčiami raginimai deklaruoti karšto vandens suvartojimą. Tiems vartotojams, kurie ir po raginimų nepateiks karšto vandens skaitiklių rodmenų, karštas vanduo, vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 179.5 p., bus skaičiuojamas pagal karšto vandens suvartojimo normą – 2,8 m3 1 žmogui per mėnesį.
Normatyvas bus taikomas visiems registruotus pranešimus gavusiems ir rodmenų nepateikusiems vartotojams, net ir tiems, kuriems išsiųsti pranešimai grįš į bendrovę neįteikti.
Išvykstant ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui prašome raštu apie tai informuoti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai", kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal patvirtintas normas.

Kaip tinkamai pateikti rodmenis?
Litrai apvalinami iki m3, pagal matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama į didesnę pusę, jei mažiau – į mažesnę pusę. Pvz.: karšto vandens apskaitos prietaisas rodo 125 m3 ir 232 l, į sąskaitą įrašome 125 m3

Kaip tinkamai pateikti rodmenis?
Apmokėdami gautas sąskaitas ir deklaruodami skaitliukų parodymus, karšto vandens skaitiklių rodmenį įrašykite laukelyje „IKI". Jeigu per einamąjį mėnesį karšto vandens nevartojote, laukelyje „IKI" įrašykite tą patį rodmenį kaip ir laukelyje „NUO".
Jeigu einamąjį mėnesį karšto vandens skaitiklio rodmenį „IKI" deklaravote kelis kartus skirtingais kanalais, suvartoto karšto vandens kiekis bus apskaičiuotas pagal vėliausiai deklaruotą rodmenį „IKI".
Karšto vandens skaitiklio rodmenų deklaruoti nereikia, jeigu:
- karšto vandens skaitiklių rodmenys nuskaitomi nuotoliniu būdu,
- šį mėnesį jau deklaravote rodmenis atsiskaitydami už Šalčininkų šilumos tinklų paslaugas.

grįžti
Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“