Naujienos

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" skelbia 52.44 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos esančios Šalčininkų mst., Mickevičiaus g. 24B, viešą nuomos konkursą.

Patalpos nuomojamos komerciniai (prekybos) veiklai vykdyti.

Pradinis nuompinigių dydis – 200,00 Eur per mėnesį už visą nuomojamą plotą. Plius 42,00 Eur PVM.

Patalpų nuomos terminas – 2 metai.
Atsakingas už apžiūrą asmuo – Andrej Švaikovskij, Mob.: +370 64807929. Apžiūra bus vykdoma 2019 m. sausio 13 ir 20 d. 10.00 val. Lietuvos laiku.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti pateikti iki 2020 m. gruodžio 24 d. 10.00 val. adresu: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai", Šalčininkų mst., Pramonės g. 2A, priimamajame kab.. Vėliau pateikti vokai nebus registruojami ir bus grąžinami juos pateikusiems Konkurso dalyviams.

Viešo nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2020 m. sausio 24 d., 14.00 val. adresu Šalčininkų mst., Pramonės g. 2A, priimamajame kab.
Išsamesnė informacija apie negyvenamosios patalpos, esančios Šalčininkų mst., Mickevičiaus g. 24B, viešą nuomos konkursą skelbiama Nuomotojo interneto svetainėje www.salcininkust.lt arba teikiama UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" priimamajame kab., Tel.8-38053645 Mob. +370 613 06569, adresu Šalčininkų mst., Pramonės g. 2A.

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai. Nuo š. m. lapkričio 21 d. BETA priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.

Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2019 m. gruodžio31 dienos.

Tiesioginė nuoroda http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/programos/dugiabuciu-namu-vidaus-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-modernizavimas/210

Atėjus šildymo sezonui daugiabučių namų, ypač senos statybos, gyventojai susirūpina dėl artėjančio papildomo finansinio krūvio, kurį sukelia sąskaitos už patalpų šildymą. Dažnas atvejis, kad tenka mokėti daug ir kankintis žiemą šaltame bute. Bet kodėl taip yra? Šiame straipsnyje aptarsime problemas ir galimus sprendimus, kurie padėtų sutaupyti ir gyventi komfortiškiau.
Šalčininkų miesto senos statybos daugiabučiuose namuose įrengtos vienvamzdės apatinio paskirstymo šildymo sistemos. Ką tai reiškia buitinio vartotojo atžvilgiu? Trumpai tariant, tokioje sistemoje dažnai jaučiamas diskomfortas tiek apatiniuose butuose dėl perkaitimo, kadangi termofikacinio vandens paskirstymas prasideda nuo jų, tiek viršutiniuose, kadangi tuose butuose bus stengiamasi užtikrinti bent jau apatinę higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" nustatytą temperatūrą 18-19⁰C, kas daugumai gyventojų gali būti šalta. Šioje vietoje svarbu suprasti, kad apatiniuose aukštuose gali būti temperatūra nuo 23 iki 25 ⁰C, todėl pagerinti viršutinių butų gyventojų komforto sąlygas tiesiog paduodant daugiau šilumos negalima. Paskaičiuota, kad temperatūros pakėlimas per 1⁰C padidina šilumos energijos sąnaudas apie 5 procentus, tai dar kartą patvirtina, kad perteklinis šildymas nėra išeitis. Taip pat dažnai būna, kad skirtingi stovai šyla skirtingai. Taip nutinka dėl vamzdynų senėjimo, apnašų, remontų, pakeistų radiatorių ir panašiai. Visa tai daro poveikį šilumnešio pratekėjimui, o tai vėlgi atsispindi gyventojų gyvenimo komforte ir šildymo sąskaitose. Iš aukščiau minėtų teiginių, akivaizdu, kad pagrindinė bėda yra netolygus šilumnešio arba kitaip tariant, temperatūros paskirstymas daugiabutyje.
Tačiau, jeigu daugiabutis nėra labai senas ir artimiausiu metu nėra planuojama jo renovuoti? Ar verta laukti renovacijos ir kankintis dar kelis metus? Ar yra techniniai sprendimai, kurie galėtų pilnai ar bent jau dalinai išspręsti aukščiau minėtas problemas? Techniniai sprendimai tikrai yra ir investicija į juos tikrai nėra labai didelė. Tiesiog svarbu viską gerai įsivertinti ir apskaičiuoti kokių būtent priemonių reikia. Tam tikslui reikia kreiptis į daugiabutį prižiūrinčią įmonę arba tiesiogiai į specialistus, kurie padės rasti tinkamiausią sprendimą. Šiame straipsnyje tik bendrai aptarsime galimus sprendimus.
Aukščiau buvo paminėtos pagrindinės dvi problemos: netolygiai šylantys stovai ir radiatoriai t.y. dvi sistemos kurias reikėtų subalansuoti. Priemonės apie kurias kalbėsime, bus balansiniai vožtuvai ir termostatiniai ventiliai. Svarbu pastebėti, kad tiek balansiniai vožtuvai, tiek termostatiniai ventiliai gali būti įrengti nepriklausomai vienas nuo kito, tačiau ir efektas bus tik dalinis. Išnagrinėkime turimą situaciją. Balansiniai vožtuvai padeda suvienodinti srautus stovuose taip eliminuojant nešylančių stovų galimybę. Tačiau, tai neišsprendžia tos problemos, kad apatiniai aukštai šils labiau nei viršutiniai. Šią problemą išsprendžia ventiliai su termostatine galva. Jų didžiausia nauda pasireiškia žemiausiuose aukštuose, tuose butuose kur būna peršildymas. Termostatiniai ventiliai reguliuoja šilumnešio srautą į radiatorius priklausomai nuo nustatytos kambario temperatūros, kas leidžia mažinti bendrą sunaudojamos šilumos kiekį ir kas svarbiausia, tai gyventi šilčiau ir komfortiškiau už tai nepermokant.

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 174976486, buveinės adresas: Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai, skelbia 2-jų kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius.

1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

1.1. Paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai (darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.48 val.);

1.2. Elektroniniu paštu: info@salcininkust.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

1.3. Išsiųsti per kurjerių tarnybą, adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai", Pramonės g. 2a LT-17102, Šalčininkai.

2. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo".

3. Laikotarpis, kuriam kandidatas skiriamas į Valdybos narius: 4 metai.

4. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.3. per pastaruosius 5 metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.4. kandidatai nėra asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovai.

5. kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą:

5.1.1. finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

5.1.2. strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje patirtis;

5.1.3. susijusiose su Bendrovės veiklos tikslų pasiekimu. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo ūkio šakoje ar veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis dirbant vadovu, ar šios srities darbuotojo pareigose, arba aukštasis atitinkamos srities išsilavinimas;

5.1.4. teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

5.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą.

5.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką.

5.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus.

6. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.

6.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.

6.3. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).

6.4. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

6.5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

6.6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.

6.7. Kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.

6.8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje.

6.9. Neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

7. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (atsisiųsti);

7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

7.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

7.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 5 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

7.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (atsisiųsti).

8. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatas teikia dokumentus UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Skaičiuojama, kad Lietuvos gyventojų namuose kas savaitę įvyksta po 130 vandens užliejimų, o vidutinis vandens užliejimo nuostolis šiemet viršija 550 eurų. Specialistų teigimu, ši problema kyla dėl senų, neprižiūrimų vamzdžių. Ką svarbiausia žinoti, kad grįžę po darbo namuose nerastumėte plaukiančių daiktų?

Dažnai klaidingai manoma, kad trūkus vamzdžiui užliejamas tik aukštu žemiau esantis butas. Vis dėlto, santechnikas Darius pabrėžia, kad žala gali būti gerokai didesnė, ypač tais atvejais, jei name nėra įrengtų stovų uždarymo ventilių, vandens mazgas užrakintas, raktas – pas administratorių, o nelaimė nutinka, pavyzdžiui, savaitgalį.

„Visų pirma, gyventojai turėtų būti suinteresuoti patys gyventi saugiai, reikalauti įrengti prieinamus stovų uždarymus, žinoti, kur jie yra ir, reikalui esant, nusileidus į rūsį, juos užsukti. Taip būtų išvengiama milžiniškų nuostolių. Užtenka keleto minučių, atviro vandens bėgimo iš lūžusio vamzdžio, ir upelis jau teka laiptais į kiemą kad ir iš 9 aukšto. Laiku nesustabdžius vandens, per perdangas ir šachtas vanduo skverbiasi žemyn. Aišku, nukenčia ir šalia esantys kaimynai, jei jau pasiekiamas toks lygis, kad reikia bristi", – aiškina santechnikas Darius. Nors gali atrodyti, kad senos statybos daugiabučiams užliejimo rizika – didesnė, pašnekovas teigia, kad rizikos su statybos metais nereikėtų sieti.„Ko gero, statybos metai labai didelės įtakos neturi, vanduo visur vienodai šlapias. Seni butai labiau „kiauri", nauja statyba sandaresnė, galbūt dažniau vonios kambariuose įrenginėjama hidroizoliacija, pačių grindų įrengimui naudojamas smėlio sluoksnis, kuris sugeria dalį vandens. Naudojamas sertifikuotas vamzdynas, patikimų gamintojų, su iki 50 metų garantija", – lygina santechnikas.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/projektai/saugus-namai/santechnikas-darius-parodo-taip-kad-suprastu-visi-kaip-savo-bute-atpazinti-vamzdzius-kurie-truke-sukels-tikra-potvyni.d?id=81469375

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" praneša, kad dėl planinių šilumos tiekimo tinklų hidraulinių bandymų nuo 2019 m. liepos 8 d.preliminariai trims savaitėms bus sustabdyta Eišiškių miesto katilinė.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“