Korupcijos prevencija

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai", siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą, įgyvendindama 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio.
Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti:
pasitikėjimo telefonu 8-380 53645, elektroniniu paštu info@salcininkust.lt
Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu 8-380 53645, el. paštu info@salcininkust.lt arba palikti pranešimą el. būdu.
Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Antikorupcijos komisija, vadovaujantis UAB „Šalčininkų šilumos tinklai " pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo";
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo";
ir kitais teisės aktais.
PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

  1.  UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
  2. UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠAS
  3. UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA
  4. UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“